Salpa

La salpa o saupa (Sarpa salpaSarpa salpa Linnaeus, 1758), (cast: Salema)  Cos ovalat i aplanat lateralment. Cap i boca petits. Color gris blavós amb deu o onze línies horitzontals daurades. Ulls grocs. Aleta caudal bifurcada i de color gris fosc. Una petita taca negra a la base de les aletes pectorals.

Mida: la seva llargada habitual és entre 20 i 30 cm.

Hàbitat: És un peix relativament freqüent en els fons litorals costaners rocosos i sorrencs, especialment si estan recoberts d´algues o de fanerògames marines. La seva distribució ve determinada precisament per la presència d'aquests organismes i és força abundant sobre fons poc batuts on forma grans moles.
La seva alimentació varia segons l'edat. Mentre que els estats juvenils són omnívors amb una forta component carnívora, els adults són una de les poques espècies de peixos mediterranis que és herbívor. 

Reproducció: Com en la majoria d´espàrids, la salpa és una espècie hermafrodita proteràndrica: primer és mascle i més endavant es transforma en femella. És reprodueix dues vegades a l´any: entre març i abril i entre 

Tècniques de pesca: Se la sol capturar de manera accidentals amb tresmalls, nanses i art de bou.
La seva carn és molt poc valorada i per aquest motiu, sovint les captures accidentals acaben descartades i retornades a mar per la qual cosa es difícil d'observar a les llotges. Només entre els pescadors de canya té un cert valor ja que ofereix força resistència en ser capturada.

Fonts: https://historiesdemar.org - Wikipedia - https://museudelapesca.org